Utajené podrobnosti účinného odstraňovania jedovatých látok

Telo – duša – duch človeka sú tak zázračne vytvorené, že sú v každej chvíli pripravené na regeneráciu. Teda ak sa už nejaký problém objavil, aj vtedy sme schopní – meniac sa v danom systéme – vrátiť sa k vyrovnanosti, k zdraviu. Stelesnením tohto systému je Matrix Drops Protokol.

V mapovom systéme Andrása Kovácsa -Magyara zrhňujúcom vplyvy vyžarovania zeme môžeme vidieť, že ak sa naruší rovnováha nášho energetického poľa, môžu prísť choroby. Vplyv vyžarovania zeme je možné jednoznačne merať, zistiť v našej aure.

Ak pravidelne – raz za niekoľko mesiacov – si dáme auru skontrolovať odborníkom, môžeme prípadnú poruchu zistiť včas.

 

Prečo je to dôležité?

Ak včas zistíme, že naše telo je dotknuté vyžarovaním Hartmannovej zóny alebo vodnej žily a dokážeme korigovať túto poruchu, tak mučivým príznakom nedáme ani toľko času, aby sa vytvorili.

Avšak príčinou väčšiny vzniknutých problémov môže byť aj spoločný výskyt viacerých faktorov. K odhaleniu duševných – emocionálnych – duchovných – mentálnych problémov berieme ako pomocníka Matrix Drops Computer, pri korigovaní nám pomôžu prípravky Matrix Drops a naša schopnosť meniť. Čítaj viac

Ako vlastne fungujeme ?

Fungovanie človeka by som chcel prezentovať na základe duchovného systému Andrása Kovácsa – Magyara, ako aj prostredníctvom univerzálneho modelu človeka!

 

Človeka môžeme spoznať a pochopiť v zrkadle 7 oddeliteľných informačných tiel, teda aj to, ako vlastne fungujeme, čo je príčinou vzniku našich telesných – duševných – duchovných problémov.

 

  1. Manifestované anatomické telo – fyzické telo
  2. Energetické – éterické telo
  3. Emocionálne – astrálne telo
  4. Myšlienkové – mentálne telo
  5. Vzťahové – komunikačné telo
  6. Duševné – duševné telo
  7. Duchovné – duchovné telo

Čítaj viac

O človeku v dnešnom svete.

Človek nášho veku dosiahol hranice svojej výkonnosti, vďaka technickým vymoženostiam sa vznáša v doposiaľ nevídaných výškach, teda v materiálnej rovine dosiahol to, čo bolo možné dosiahnuť. Dostal sa na veľmi vysokú úroveň, avšak tým sa poľutovaniahodným spôsobom dostal aj do pasce: začal sa stotožňovať s touto rovinou, resp. s výsledkami, ktoré v tejto rovine dosiahol. Postupne sa stal otrokom tejto roviny, jeho spôsob nazerania na svet sa obmedzil iba na túto jedinú úroveň. Následkom čoho je, že zaostal vo vývoji na duševnej a duchovnej úrovni.

Technology in the hands of businessmen

A tak človek síce môže nadobudnúť množstvo vedomostí, ktoré sa týkajú sveta mimo neho – oprávnenia, kvalifikáciu, odborné vedomosti a iné poznatky – alebo môže vlastniť a riadiť akékoľvek veci a zariadenia, napriek tomu si musí uvedomiť, že nerozumie tomu najdôležitejšiemu: sám sebe. Keďže nemá náležité poznatky o celej svojej bytosti, tak ani nedokáže riadne spravovať svoje energie, pocity, myšlienky, vzťahy, svoj duševný svet, preto ony s ním zatočia poriadne. Nenachádza odpovede na veľké otázky života, tie zostávajú preňho večným tajomstvom. Namiesto riešení hľadá výhovorky a púšťa sa do divokej debaty s kýmkoľvek, kto rozmýšľa inak, než on – alebo ako bežný človek –, keďže jeho pýcha a jeho ego mu bráni veci jasne vidieť, rozvážne spoznávať a triezvo uvažovať a uznávať.

Z toho vyplýva, že práve podstata ľudského života, sám človek nie je v poriadku, lebo je napätý, plný obáv, je habkavý, zlostný, závistlivý, roztrpčený, depresívny, pyšný, zlomyseľný a striedajú sa v ňom ešte aj ďalšie podobné vlastnosti. Čítaj viac