Masážna metóda Andrása Kovácsa-Magyara

Masáž K.M.A

Dneska už za ľudovú chorobu sa považujú bolesti krku, chrbta a krížov, resp. vyžarovanie týchto bolestí do končatín a do hlavy.

Príčin týchto bolestí je viac:

– vyplýva to na jednej strane z našej životosprávy (nedostatok pohybu), že sa nemôžu zosilnieť chrbtové svaly, ktorých úlohou by bolo udržať stavce na svojom mieste, jeden na druhom. Keďže chrbtové svaly sú slabé, preto sa stavce môžu posunúť, následkom čoho môžu tlačiť na paralelne sa tiahnuce nervy, resp. nerv sa môže zaseknúť, čo prináša so sebou obrovské bolesti,

– na druhej strane vyplýva to aj z nášho stravovania – keďže dneska si takmer vôbec neuvedomujeme, ako na nás vplývajú rôzne druhy potravín, ktoré zjeme alebo vypijeme –, lebo popri viacerých iných škodlivých účinkoch môžu spôsobiť aj vápenatenie kostí, stavcov, ich konštrukcia môže zoslabnúť, čo nám potom stále viac a viac bráni v pohybe, môže nastať stvrdnutie svalov, ktoré potom môžu ťahať so sebou aj niektorý stavec,

– ďalej môže dôjsť k nehodám, prípadne počas fyzickej práce alebo športovania stačí jeden zlý pohyb, následkom ktorého sa posunie stavec alebo kĺb a ihneď sa hlási prudká bolesť danej časti tela, ktorá sa vôbec nemusí sama od seba napraviť,

– avšak najčastejšie sa stáva a objavuje sa u väčšej časti ľudí nášho veku to, že: naše duševné ťarchy, vzťahové problémy, myšlienkové víry, emocionálne bloky, ako aj energetické poruchy sa premietnu na naše fyzické telo a objavujúc sa tam dokážu spôsobiť stvrdnutie svalov, posun stavcov, bolesti kĺbov, zápaly a ešte množstvo iných ťažkostí. Žiaľ, v súčasnosti nikoho nenaučia tomu, ako by mal byť schopný ovládať svoje myšlienky, pocity, ako má spravovať svoje vzťahy, ako efektívne zaobchádzať s energiami, ako chrániť a opatrovať dušu, rozvíjať ducha, a preto tie vládnu nad človekom a zatočia s ním poriadne. Pritom na tieto otázky existujú konkrétne odpovede, avšak pozná ich iba málokto.

bolest-chrbtica-chrbat-zena

Naše fyzické telo v porovnaní s ostatnými šiestimi je telo najnižšej úrovne; všetky poruchy, ktoré vzniknú v ostatných našich telách, sa premietnu na túto úroveň a tu sa potom objavia.

Považovali sme za dôležité, aby jedna spomedzi našich hlavných činností bola venovaná fyzickému telu človeka, a to preto, lebo prostredníctvom výsledkov dosiahnutých na fyzickej úrovni je možné najľahšie nájsť kontaktné body s tými „jemnými telami“ človeka, ktoré sú pre oči neviditeľné. Keďže sa na fyzickej úrovni dejú rukolapné veci, tak človek ľahšie prijme kladné zmeny a stane sa otvorenejším aj smerom k takým dimenziám, ktoré sa nachádzajú v oblasti za hranicami našich zmyslov. Najjednoduchšie je vychádzať z fyzického tela, lebo mnohí sa stotožňujú práve s ním a možno ich ani nenapadne, že je to iba malinká časť celej ľudskej bytosti. Takto je potom možné postúpiť ďalej a nadobudnúť nové poznatky.

Počas masáže K.M.A ošetrujeme celé telo, avšak nie iba fyzické; v rámci ošetrovania sa vďaka osobitostiam masážnej metódy venujeme aj iným jemným telám človeka. Uvoľňujeme svaly, šľachy obklopujúce stavce, kĺby a potom pohneme týmito časťami tela tak, aby sa dostali na svoje miesta. Stavce a kĺby už netlačia na nervy, bolesť a zápal poľavuje, ba v mnohých prípadoch celkom pominie. Opäť sú použiteľné tie časti tela, ktoré predtým boli iba čiastočne, alebo vôbec neboli použiteľné. Po ošetrení sa cítime čulí, sviežejší a ľahší.

Ošetrenie môžeme výborne a účinne aplikovať v nasledujúcich prípadoch – bez nároku na úplnosť:

 • choroby chrbtice
 • vysunutá platnička
 • skolióza
 • posun stavca
 • bolesti v krížoch
 • bolesti chrbta
 • posun bedrovej kosti
 • bolesti bedrového kĺbu
 • bolesti kĺbov
 • hučanie v ušiach, problémy sluchu
 • bolesti hlavy
 • bolesti krku
 • bolesti kolena
 • plochá noha
 • nehybnosť svalu
 • trpnutie

Masáž K.M.A sa viaže k menu Andrása Kovácsa-Magyara. V súčasnosti ako duchovný liečiteľ už takmer tridsať rokov sa venuje liečbe chorých, ktorí sa naňho obracajú, presnejšie ukáže im smer v liečbe prostredníctvom svojho systému, ktorý má názov: Matrix Drops Protokol. Využitím jeho liečebného systému sa už mnohým podarilo dostať sa z rôznych zdravotných problémov, ba dokonca aj z takých chorôb, ktoré z medicínskeho hľadiska už boli vyhlásené za nezvratné alebo neliečiteľné.

András Kovács-Magyar za dlhé roky vytvárania svojej masážnej metódy pochodil celú krajinu, okolité regióny, ako aj rôzne kontinenty (Európa, Južná Amerika, Austrália, Ázia), hľadajúc pritom také hmaty, prostredníctvom ktorých je možné napraviť rôzne telesné problémy, bolesti človeka. V tom čase tieto metódy existovali iba roztrúsene po celom svete.

Počas svojich ciest spoznával, osvojil si a zozbieral také tradicionálne – často prísne strážené – hmaty rôznych kultúr, pomocou ktorých trebárs za niekoľko minút alebo jediným ošetrením je možné dosiahnuť obrovské zlepšenie, vážne výsledky, ba v niektorých prípadoch aj celkové uzdravenie. Tieto hmaty potom na základe vlastných zistení a skúseností doplnil o dovtedy neznáme pohyby a hmaty, a všetky takto získané vedomosti zjednotil do jednej metódy ošetrovania.

Vytvoril vlastne taký jedinečný spôsob ošetrovania, vďaka ktorému dokáže ľuďom poskytnúť konkrétne riešenie v súvislosti s vyššie uvedenými, ale aj mnohými inými telesnými ťažkosťami, a to od hlavy až po päty.

Takéto ošetrenie už samo o sebe je účinné, ale keďže je súčasťou komplexného systému, Matrix Drops Protokolu, tak v prípade daného zdravotného problému sa vždy odporúča vyšetriť aj ostatné telá (jemné telá) človeka, lebo fyzický problém často môže mať aj iné, nielen fyzické korene. Veru, posun stavca, bolesti chrbta v mnohých prípadoch môžu mať aj energetické alebo trebárs aj vzťahové i duševné príčiny. Trvalé výsledky je možné dosiahnuť iba napravením všetkých dotknutých úrovní.

Vo všeobecnosti je možné zo srdca odporúčať masáž K.M.A každému, kto má sedavé zamestnanie, má menej možnosti pohybu, alebo práve naopak, vykonáva ťažkú fyzickú prácu.

Pre nastávajúce mamičky v prvom štádiu tehotenstva, pre mamičky po pôrode a regenerácii môže byť blahodarným spôsobom ošetrovania, veď počas tehotenstva takmer každej žene sa posunie stavec alebo krížová kosť, prípadne bedrá, kĺby, a tie môžu spôsobovať vážne bolesti počas celého života, ak po pôrode nie sú navrátené na svoje pôvodné miesta. Veď koľko matiek sa sťažuje, že práve od pôrodu má bolesti v krížoch, ale nemôže nájsť ich príčinu …

Keďže aj nervy vedúce k vnútorným orgánom sa tiahnu pozdĺž chrbtice, posunutý stavec môže tlačiť aj na tieto nervy; v takomto prípade ani jeden z vnútorných orgánov nemôže byť zbavený ťažkostí, kým sa neuvoľní k nemu vedúci nerv.

 

-chrbtica-miecha-nervy-bolest-Počet ošetrení je premenlivý, v prípade každého jedinca môže byť iný. Stane sa, že problém je možné vyriešiť jediným ošetrením. Najčastejšie sa odporúčajú dva-tri ošetrenia, aby sme sa mohli presvedčiť, či sa všetko dostalo na svoje miesto a tam aj ostalo. V závislosti od vážnosti situácie, resp. od veku môže byť odporúčaný aj väčší počet ošetrení. Viacero ošetrení je potrebné aj preto, aby sme telu pripomenuli, že dosiahnutý výsledok je správny, že táto pozícia má byť zachovaná, aby sa telo nevrátilo do starej, navyknutej situácie.

Je veľmi dôležité vedieť aj to, že v určitých prípadoch sa neodporúča aplikovať masáž K.M.A. V ktoromkoľvek z nižšie uvedených prípadov je bezpodmienečne potrebné vopred sa dohodnúť ohľadom aplikovania masáže:

 

 • rednutie kosti,
 • nádorové ochorenie,
 • operačný zásah,
 • kovové medicínske implantáty (protézy, skrutky, kovové doštičky, kovové náhrady),
 • po vážnejšej nehode, následkom ktorej sa kosti, kĺby nedostali celkom do poriadku, alebo sa napravili nevhodným spôsobom,
 • veľmi bolestivé, zapálené, prechladnuté kĺby.

Ak si myslíte, že tento spôsob môže byť pre Vás riešením v súvislosti s nejakým aj momentálne pretrvávajúcim problémom, prípadne ak ste inde nenašli riešenie a radi by ste to vyskúšali, alebo ak by ste chceli iba zlepšiť svoju pohyblivosť, osviežiť sa, prosím, obráťte sa na nás s dôverou prostredníctvom niektorého z našich kontaktov.