Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového obchod www. isty.sk, ďalej len e-shopu, je: Lenke Dezső, Vyšný Lánec 62,

IČO: 48 296 040, zapísaná v Živnostenskom registri reg.č. 830-18128. Kontakty sú – tel. 0908642351, e-ma il – info@isty .sk. Prevádzkovateľ je predávajúcim, resp. dodávateľom tovaru kupujúcemu.

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar v e-shope prostredníctvom :
 • nákupného košíka

3. Obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim  v e-shope www.isty.sk

II. Objednávanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci sa zaväzuje ku kúpe potvrdením elektronickej objednávky v e-shope.
 2. Objednávanie funguje prostredníctvom nákupného košíka v e-shope.
 3. Pri objednávke tovaru je kupujúci povinný vyplniť povinné polia vo formulári, inak sa objednávka nedá potvrdiť. Tieto údaje sú potrebné pre vybavenie objednávky.
 4. Po odoslaní objednávky bude na e-mail kupujúceho (pokiaľ ho zadal v objednávkovom formulári správne) doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky.
 5. Objednávku je možné uskutočniť aj telefonicky alebo e-mailom.
 6. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.
 7. Kupujúci má právo zrušiť svoju objednávku v prípade, že nebola dodržaná dodacia lehota zo strany predávajúceho. Bez udania dôvodu je možné objednávku zrušiť po vzájomnej dohode, e-mailom alebo telefonicky.
 8. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.

III. Dodanie tovaru, dodacia lehota

 1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu Slovenskou poštou buď na dobierku, alebo prostredníctvom kuriéra ako expresná zásielka na adresu
 2. V prípade zaslania tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty (objednávka zaplatené na účet) , účtuje predávajúci poplatok za poštovné a balné 4,50 EUR . V prípade, ak si zákazník želá doručit balík cez Slovenskú poštu na svoju adresu (na dobierku), účtuje predávajúci poplatok za poštovné a balné 5,50 EUR s Dph..
 3. Kupujúci si môže po dohode s predávajúcim tovar vyzdvihnúť aj osobne vo Vyšnom Lanci ,alebo podľa dohody na určenom mieste. (Platba je v tom prípade vopred prevodom na účet, prostredníctvom vystavenie predfaktúry, ktorá príde kupujúcemu až po spracovaní objednávky na ním zadaný e-mail v objednávke.)
 4. Kupujúci je povinný hneď po prevzatí tovaru tovar a zásielku skontrolovať a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí bezodkladne kontaktovať predávajúceho.
 5. Predávajúci si stanovuje právo účtovať vyšší poplatok za poštovné a balné pri zásielkach nad 5 kg. V takom prípade, však musí kupujúceho vopred upozorniť na túto skutočnosť a vyčísliť presnú sumu za poštovné a balné, s ktorou kupujúci bude súhlasiť.
 6. Dodacia lehota pre vybavovanie všetkých objednávok je 3 až 21 dní.
 7. Tovar, ktorý je skladom sa odosiela spravidla do 3 dní, ostatný tovar bude kupujúcemu doobjednaný.
 8. Pri predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci kontaktovať kupujúceho a žiadať jeho súhlas so zaslaním objednaného tovaru. Pokiaľ kupujúci nereaguje na maily, alebo sa maily vracajú stanovuje si predávajúci právo takúto objednávku zrušiť.
 9. Počas dovolenky predávajúceho nie sú objednávky zasielané a vybavované, o čom predávajúci informuje na webovej stránke www.isty.sk.

IV. Ceny tovarov a spôsoby platieb

 1. Ceny tovarov sú od 1.10.2015 udané pri každom výrobku v e-shope v EUR. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny udané v potvrdenej objednávke kupujúceho – zákazníka.
 2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť podľa potreby, napríklad, v prípade zmien cien na trhu alebo od dodávateľa ap.
 3. Platby za tovar sa uskutočňujú na dobierku alebo vopred prevodom na účet
 4. Kupujúci dostáva faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie potrebné predložiť.
 5. Cena za dopravu, resp. poštovné a balné sa pripočítava k cene za produkty v objednávke.
 6. Pokiaľ sa predávajúcemu od konkrétneho zákazníka tovar vrátil niekoľkokrát, teda zákazník si opakovane zásielky nepreberá na pošte, stanovuje si predávajúci právo požadovať od takéhoto zákazníka platbu vopred prevodom na účet.

V. Vrátenie tovaru (odstúpenie od kúpnej zmluvy)

 1. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v prípade nákupu cez internet, v súlade so zákonom, možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla a dátumu obdržaného dokladu o kúpe a číslo účtu či presnú adresu pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a formulárom o odstúpení od zmluvy na adresu uvedenú v bode 2. Pri vrátení zasielajte tovar (na vlastné náklady) nepoškodený vrátane obalu produktu, príslušenstva, dokumentácie a pod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru, a to prevodom na účet.
 2. Zákazník má právo ako bolo spomenuté už v bode č.1. tovar vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní (odstúpiť od zmluvy) od doručenia tovaru. V takomto prípade zašle tovar na vlastné náklady na adresu sídla e-shopu: Isty.sk ,Vyšný Lánec 62, 04474 Perín -Chým s formulárom na odstúpenie od zmluvy, s uvedením čísla účtu a banky kupujúceho. Tie mu budú zaslané na jeho účet do 14 dní od doručenia tovaru naspäť.
 3. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení a nepoškodený, nepoužívaný, zaslaný na vlastné náklady naspäť. (viďte aj bod 2, časť VI.Reklamácie tovaru)
 4. VZOROVÝ FORMULÁR na ODSTÚPENIE OD ZMLUVY si môžete stiahnuť TU:

VZOR formuláru na odstúpenie od zmluvy .PDF

VI. Reklamácie tovaru

 1. Akceptujú sa reklamácie len tovaru zakúpeného v našom e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru – resp jeho kópie.
 2. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený v originálnom balení a nepoškodený, nepoužívaný, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.
 3. Nie je možné vrátiť tovar alebo ho vymeniť po uplynutí jeho doby spotreby.
 4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
 5. Reklamovaný tovar nám zašlite na adresu, ktorá je uvedená v časti V. Vrátenie tovaru v bode č.2 Isty.sk

Vyšný Lánec 62 , 04474 Perín – Chým spolu s kópiou dokladu o kúpe a v originálnom balení.

 1. Peniaze po uznaní reklamácie vraciame prevodom na účet.
 2.  Zodpovednosť za vady, záruka, reklamačný poriadok:
  8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len “reklamácie”) bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
  8.2. Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).
  8.3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.isty.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovním predaji a zásielkovom predaji a zákona o ochrane spotrebiteľa.
  8.4. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
  8.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke, keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
  8.6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. U použitého tovaru nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením a za vady, o ktorých Kupujúceho pred uzavretím zmluvy informoval. Predávajúci nezodpovedá za vady:
  – O ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel.
  – Pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru (alebo zľava z kúpnej ceny tovaru).
  – Ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku nie – bežného opotrebenia tovaru jeho úmyselným alebo neúmyselným, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, alebo po uplynutí doby životnosti.
  – Ktoré, boli spôsobené neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho súčasti.
  8.7. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  8.8. Z hľadiska životnosti tovaru je dôležité dodržiavať návod na použitie a ošetrovanie.
  8.9. Záručná doba je 24 mesiacov, prípadne kratšia, ak je ohraničená dátumom spotreby (pri potravinovom tovare, kozmetike a pod.). a plynie odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie Kupujúcim až do doby, kedy bol po skončení opravy Kupujúci povinný tovar prevziať.
  Prípadný záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.
  8.10. Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to písomne poštou, e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Počas záručnej doby má Kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady, a to po predložení tovaru vrátane príslušenstva Predávajúcemu spolu s dokladom o zaplatení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo a dátum dokladu o zaplatení, z ktorých je zrejmý dátum zakúpenia tovaru, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady výrobku prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho. Pre tento účel môže použiť nasledovné kontakty:
  E-mail:admin@isty.sk
  Poštová adresa: Isty.sk Vyšný Lánec 62 , 04474 ,Perín –Chým, Slovenská republika
  8.11. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
  8.12. Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenia reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť chyby aj na základe fotodokumentácie.
  8.13. Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu Predávajúceho. V prípade doručovania tovaru Predávajúcemu, Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča Kupujúcemu odosielanú zásielku reklamovaného tovaru poistiť na hodnotu jeho kúpnej ceny.
  8.14. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  8.15. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 8.21. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
  8.16. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:
  – Uplynutím záručnej doby tovaru.
  – Nepredložením dokladov o zaplatení.
  – Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  – Ak chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.
  – Používaním tovaru v nevhodných podmienkach, podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu vhodnému na skladovanie produktu a prostrediu v ktorom sa má tovar užívať.
  – Neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou výrobku.
  – Nadmerným zaťažovaním tovaru, obsluhou, používaním či užívaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.
  – Poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením.
  – Neodborným zásahom, poškodením pri doprave nevykonávanej Predávajúcim, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  – Zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
  – Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.
  8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  – Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
  – Výmenou tovaru.
  – Vrátením kúpnej ceny.
  – Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  – Písomnou výzvou na prevzatie Predávajúcim určeného plnenia.
  – Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  8.18. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, poštou, textovou správou SMS, prípadne telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, poštou spolu s tovarom, alebo osobne doklad o vybavení reklamácie.
  8.19. V prípade výmeny časti tovaru za nový diel vystaví Predávajúci Kupujúcemu doklad, na ktorom bude uvedený vymenený diel a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
  8.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
  b) Predávajúci chybný tovar vymení.
  8.21. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
  a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo
  b) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade, že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
  c) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu vystavením dobropisu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.
  8.22. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej rovnakej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  8.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamačný poriadok.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu dodania tovaru vrátane PSČ a e-mailovú adresu, číslo telefónu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, DIČ SK číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
  Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Aktualizáciu osobných údajov môže kupujúci uskutočniť e-mailom, listovou zásielkou, telefonicky, online na web stránke, ak sa registroval.
 4. V prípade, že tovar doručuje prepravca (napr.Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť a pod.), dáva kupujúci predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

VII. Záverečné ustavovenia

 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou emailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu.
 2. Každý Kupujúci je povinný si tieto obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami.
 3. Všetky vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka.
 4. Zmena obchodných podmienok vyhradená i bez predchádzajúceho upozornenia.