Ako vlastne fungujeme ?

Fungovanie človeka by som chcel prezentovať na základe duchovného systému Andrása Kovácsa – Magyara, ako aj prostredníctvom univerzálneho modelu človeka!

 

Človeka môžeme spoznať a pochopiť v zrkadle 7 oddeliteľných informačných tiel, teda aj to, ako vlastne fungujeme, čo je príčinou vzniku našich telesných – duševných – duchovných problémov.

 

  1. Manifestované anatomické telo – fyzické telo
  2. Energetické – éterické telo
  3. Emocionálne – astrálne telo
  4. Myšlienkové – mentálne telo
  5. Vzťahové – komunikačné telo
  6. Duševné – duševné telo
  7. Duchovné – duchovné telo

 

 csakra

Na naše fyzické prejavy sa vzťahujú iné pravidlá ako na naše svety vlnovej povahy – na myšlienky, pocity alebo na procesy prebiehajúce v našej duši – a predsa sa nepretržite vzájomne ovplyvňujú.

Porucha vzniknutá v našich jemnejších regiónoch sa po určitom čase premietne na naše fyzické telo.

Problémy nášho fyzického tela teda často sú priemetom našich neviditeľných éterických tiel.

Ak budeme chrániť bezpečnosť našich jemných tiel, tak dokážeme zachovať rovnováhu alebo ju získať späť.

Podľa vedeckých poznatkov psychológie keď somatizujeme, tak opätovne prežívame, zahráme sériu telesných symptómov, ktoré pochádzajú z nejakej starej duševnej poruchy! Ak pre daného jedinca nie je známy vzorec riešenia, tak aj v niekoľko sto prípadoch sa môže v duši znova začať prehrávanie prežitého zážitku, traumy, čo môže viesť k telesným aj duševným následkom. Sebaničivé procesy sa opakujú dovtedy, kým nedokážeme skorigovať zafixované znaky traumy. Bunková pamäť sa snaží nájsť možné riešenie záporných tráum, ktoré bunka utrpela. Keďže vzor dobrého riešenia nenájde, dochádza k opätovnému prehrávaniu týchto tráum, čo sa prejavuje chronickými procesmi na fyzickej úrovni.

Proces sa opakuje v našej duši a v tele dovtedy, kým nenájdeme správnu cestu slúžiacu ako východisko z danej situácie.

 

V tom nám pomôžu informácie Matrix Drops. Prostredníctvom informácií Matrix Drops sa prvýkrát na svete podarilo do kvapiek vody uložiť informácie vlastností traumy, pomocou ktorých môžeme nájsť východisko z tráum, ktoré sa nám doposiaľ javili ako neriešiteľné.   Životné procesy, o ktorých sme sa domnievali že sú zničené, budeme schopní zmeniť a napraviť kvintesenciálnymi MD informáciami. U každého jedinca sú traumy prežité v duši iné, ako aj ich priemet na fyzickú úroveň, čo môže vyžadovať kratšiu či dlhšiu dobu.

Ak sa emocionálny alebo mentálny problém, alebo problém týkajúci sa vzťahu vyrieši predčasne, potom sa to už vo fyzickom svete viac neprejaví. Tým budeme schopní vnímať javy nielen že skoro, ale dokonca predčasne. Prevencia – včasné spoznávanie – ako pojem dostáva takto úplne nový význam. Naša Matrix Drops Computer technológia na vysokej úrovni vidí riešenie už vtedy, keď problém ešte nie je možné definovať na fyzickej úrovni.