Manifestované fyzické telo

Jedným zo zázrakov informačných polí je manifestácia fyzických tiel. Albert Einstein dokázal, že E=mc2, čo znamená, že pri veľmi vysokej rýchlosti (rýchlosť svetla na druhú) sa hmota môže premeniť na energiu.

-albert-einstein_

Albert Einstein (1879-1955), teoretický fyzik a vedec

Veľmi zjednodušene teda môžeme povedať, že zrýchlená hmota je energia a prejavom spomalenej energie je hmota. Informácia sa sama rozhodne, akú podobu si práve zvolí. Aj svetlo má dvojakú povahu, raz je hmotnou časticou a inokedy má povahu vlny. Kvantová fyzika dokázala, že samotná hmota v skutočnosti ako princíp ani neexistuje, veď všetko je energiou.

Kvantová fyzika je fyzikou možností. Podľa nej je ľudské telo zhustením informácií. Materialistický svet pevne veril v existenciu hmoty a zrazu sa zistilo, že hmota funguje na inom princípe, než sa pôvodne myslelo a hlásalo. Väčšina ľudí sa však pridŕža aj takých dogiem, o ktorých reálnom základe sa ani nepresvedčili. Vo veciach vonkajšieho sveta sa pohybujú istejšie, než vo vlastnej vnútornej realite. Práve preto sú dnes ľudia ľahko manipulovateľní. Čítaj viac

Vyžarovanie zeme – vodné žily – negatívne vplyvy Hartmannových zón

Nižšie popísané skutočnosti sú založené na pozorovaniach a nejedná sa o vedecké fakty.

Na základe merania aury desaťtisícov ľudí sme v neviditeľnom pozadí väčšiny chronických ochorení spozorovali jeden zvláštny fenomén. Môže to prameniť z toho, že postele ľudí alebo ich pracovné miesta sú na „zlom mieste“, kde dochádza k vyžarovaniu zeme.

Čo to znamená „na zlom mieste“?

Zem má negatívne, zdraviu škodlivé vyžarovanie, ktoré nazývame aj geopatogénnym vyžarovaním. Čítaj viac

Masážna metóda Andrása Kovácsa-Magyara

Masáž K.M.A

Dneska už za ľudovú chorobu sa považujú bolesti krku, chrbta a krížov, resp. vyžarovanie týchto bolestí do končatín a do hlavy.

Príčin týchto bolestí je viac:

– vyplýva to na jednej strane z našej životosprávy (nedostatok pohybu), že sa nemôžu zosilnieť chrbtové svaly, ktorých úlohou by bolo udržať stavce na svojom mieste, jeden na druhom. Keďže chrbtové svaly sú slabé, preto sa stavce môžu posunúť, následkom čoho môžu tlačiť na paralelne sa tiahnuce nervy, resp. nerv sa môže zaseknúť, čo prináša so sebou obrovské bolesti,

– na druhej strane vyplýva to aj z nášho stravovania – keďže dneska si takmer vôbec neuvedomujeme, ako na nás vplývajú rôzne druhy potravín, ktoré zjeme alebo vypijeme –, lebo popri viacerých iných škodlivých účinkoch môžu spôsobiť aj vápenatenie kostí, stavcov, ich konštrukcia môže zoslabnúť, čo nám potom stále viac a viac bráni v pohybe, môže nastať stvrdnutie svalov, ktoré potom môžu ťahať so sebou aj niektorý stavec,

– ďalej môže dôjsť k nehodám, prípadne počas fyzickej práce alebo športovania stačí jeden zlý pohyb, následkom ktorého sa posunie stavec alebo kĺb a ihneď sa hlási prudká bolesť danej časti tela, ktorá sa vôbec nemusí sama od seba napraviť,

– avšak najčastejšie sa stáva a objavuje sa u väčšej časti ľudí nášho veku to, že: naše duševné ťarchy, vzťahové problémy, myšlienkové víry, emocionálne bloky, ako aj energetické poruchy sa premietnu na naše fyzické telo a objavujúc sa tam dokážu spôsobiť stvrdnutie svalov, posun stavcov, bolesti kĺbov, zápaly a ešte množstvo iných ťažkostí. Žiaľ, v súčasnosti nikoho nenaučia tomu, ako by mal byť schopný ovládať svoje myšlienky, pocity, ako má spravovať svoje vzťahy, ako efektívne zaobchádzať s energiami, ako chrániť a opatrovať dušu, rozvíjať ducha, a preto tie vládnu nad človekom a zatočia s ním poriadne. Pritom na tieto otázky existujú konkrétne odpovede, avšak pozná ich iba málokto. Čítaj viac

Matrix Drops Computer

Pri zrode vesmíru, v dôsledku zámeru stvoriteľa, došlo k zhusteniu informácií a energií a následne k ich stelesneniu. Vzniklo viacero elementárnych častíc, ktoré sa osobitne predstavili, ukázali svoje vonkajšie aj vnútorné vlastnosti. Takto vznikli minerály, polodrahokamy a drahokamy.

Každá elementárna častica disponuje vlastnými základnými vlastnosťami. Neskôr, následkom usporiadania minerálov, sa objavili jednoduché organizmy, rastliny a živočíchy. Čím viac informácií z minerálov tieto tvory prijali – v dôsledku ich zložitosti – tým zložitejšie organizmy vznikli. Na vrchole tohto vývoja stojí človek, všetci z nás v sebe zahŕňame systém 108 prvkov drobných častíc. Samozrejme, vďaka tomu disponujeme vlastnosťami všetkých týchto prvkov a  nekonečným radom ich kombinácií.

Ale ako to už býva v každom zložitom systéme, ani tu sa nedá vylúčiť možnosť poruchy!

Pre odstránenie chýb vyskytujúcich sa v organizme je absolútne nevyhnutné poznať vlastnosti komponentov, tvoriacich naše telo. 108 prvkov, tvoriacich základ ľudskej bytosti, má 108 základných fyzických a psychických vlastností, a ich kombinácie.

Starovekí mystici, s cieľom uľahčiť identifikáciu duchovných vlastností týchto prvkov, vytvorili 108 rôznych bohov. Takto ilustrovali a vystihovali jednotlivé znaky, postavy, charaktery. 

Porucha týchto prvkov sa môže prejaviť na ktorejkoľvek zo siedmich úrovní nášho tela: fyzickej, energetickej, emocionálnej, mentálnej, duchovnej úrovni, na úrovni vzťahov a ducha. Tieto na seba neustále vzájomne pôsobia. Usporiadanosť je možné dosiahnuť len spoločným znovu usporiadaním všetkých týchto úrovní. Príklad: duševné poruchy môžu vyvolať fyzické a aj iné energetické problémy v poliach nášho tela.

Budha vo svojich učeniach upozornil na 108 ľudských vlastností, pretože tieto môžu našu bytosť zviazať do húžvy.Aj Ježiš vo svojich podobenstvách upozorňoval na dôležitosť duchovných a duševných svetov a na ich vyriešenie. Čítaj viac