Mám poruchy trávenia …

 Ak zápasíš s problémami trávenia, v tom prípade spomedzi možných masáží navrhujem najmä masáž chodidiel.

Určite vieš, že cez chodidlá dokážeme ovplyvniť trávenie, môžeme zvýšiť činnosť čriev, upokojiť nervovú sústavu, čo nepriamo vplýva aj na trávenie.

Môžeš ním posilniť aj fungovanie pečene, sleziny, žalúdka, tenkého aj hrubého čreva. Na chodidlách okrem spomenutých orgánov má svoje miesto aj reflexná zóna kardie (vstupu do žalúdka), resp. pažeráka, čo ti môže pomôcť aj pri odstraňovaní často sa vyskytujúceho problému refluxu!

Avšak ak s masážou chodidiel máš vážne úmysly, tak je dobré vedieť niekoľko informácií o tom, aké môžu byť príčiny výskytu porúch trávenia

 

 1. Ako vlastne fungujeme?
 2. V prípade akých problémov môže pomôcť masáž chodidiel?
 3. Aké sú príčiny porúch trávenia?
 • Poruchy fyzického tela
 • Poruchy energetického tela
 • Poruchy emocionálneho, mentálneho, vzťahového, duševného a duchovného tela
 1. Návrhy riešenia
 2. Niekoľko typov, ktoré ti pomôžu, aby si uľahčil fungovanie trávenia

Ako vlastne fungujeme?

Fungovanie človeka by som chcel prezentovať na základe duchovného systému Andrása Kovácsa – Magyara, ako aj prostredníctvom univerzálneho modelu človeka!

Človeka môžeme spoznať a pochopiť v zrkadle 7 oddeliteľných informačných tiel, teda aj to, ako vlastne fungujeme, čo je príčinou vzniku našich telesných – duševných – duchovných problémov.

Všetky živé bytosti sú vytvorené reťazcom viacerých prvkov.

Medzi nimi aj človek, ktorého komplexnosť je vytvorená kombináciou najväčšieho počtu, približne 108 prvkov.

 Sme schopní fungovať bezchybne dovtedy, kým sa neobjaví dlhšie trvajúci faktor vyvolávajúci nejakú poruchu a nenaruší pomer prvkov.

Porucha našich informačných polí sa môže prejaviť vo forme najrôznejších problémov nášho tela, pocitov alebo duševného stavu.

Disharmónia prvkov sa teda môže premietnuť na ktorúkoľvek zo siedmich úrovní nášho tela: na fyzickú, energetickú, emocionálnu, mentálnu, vzťahovú, duševnú a duchovnú úroveň. A tieto úrovne sa navzájom ovplyvňujú.

Keď niekto má poruchy trávenia – teda už sa objavil mučivý príznak, tak to znamená, že v živote má aj viacero faktorov, ktoré priebežne vplývajú naňho ako impulzy vyvolávajúce poruchy a preto organizmus je nútený vydávať signály.

A príčiny môžu pochádzať z ktorejkoľvek úrovne prejavov človeka!

Sú to nasledujúce:

Najčastejšie príčiny vyvolávajúce poruchy fyzického tela sú asi nasledujúce:

Gluten-Free-Bird-Cartoon

Zle vyberané pokrmy:

 • glutén (lepok), teda aj celozrnná múka
 • mlieko
 • niektoré syry – s výnimkou syrov zrejúcich dlhšie ako 21 dní
 • bielko z vajca
 • mäso zo zvierat ošetrovaných hormónmi, antibiotikami
 • margarín
 • pokrmy s obsahom sóje
 • rafinovaný cukor
 • konzervanty a prísady

 Rád by som upokojil každého, že je možné žiť aj bez týchto pokrmov!

 

~Bolest-brucha-dream

Medzi signálmi môžu byť nasledujúce príznaky:

 • problémy trávenia
 • nadúvanie
 • zápcha
 • hnačka
 • zápaly
 • zápal hrubého, tenkého čreva
 • iritabilný črevný syndróm
 • reflux
 • zvýšenie žalúdočnej kyseliny
 • pálenie záhy

V súčasnosti nás okrem stravy neustále otravuje aj mnoho iných faktorov!

Už prítomnosť týchto faktorov postačuje k tomu, aby sa vytvorilo prostredie potrebné pre vyššie uvedené príznaky, ale poďme k ďalším priťažujúcim faktorom!

Poruchy energetického tela

mapovom systéme Andrása Kovácsa – Magyara vidno, aké škodlivé účinky majú vodné žily, resp. Hartmannové zóny!

Preto je dôležité, aby sme mali lôžko, resp. miesto, kde sa denne zdržiavame niekoľko hodín, na mieste bez vyžarovania zeme!

aura chyby

 Poruchy emocionálneho, mentálneho, vzťahového, duševného a duchovného tela:

Boje odohrávajúce sa v duši, bludy v našom myslení dokážu spôsobiť nesmierne škody – tieto faktory sú síce nehmatateľné veci, avšak ich vplyv je nepopierateľný

 

md computer

Ak máš pocit, že duša tvoja nie je vyrovnaná, tak z celého srdca odporúčam analýzu

prostredníctvom Matrix Drops Computera, aby si sa konfrontoval sám so sebou

a aby sa podarilo stať sa vyrovnaným aj vo výškach duševných, emocionálnych a mentálnych!

     Návrhy riešenia:

 • Samozrejme prvým bodom toho, čo môžeš urobiť v záujme svojho zdravia, je vylúčenie príčinných faktorov!
 • Nie je možné ich vymeniť, nie je možné vyviaznuť bez ujmy alebo vynechať z nich aspoň niečo v tom prípade, ak naozaj chceš zrušiť zdroj tvojich problémov!
 • Riešenie nepozostáva z toľkých faktorov preto, aby som ťa znemožnil, ale preto by som ťa chcel upozorniť na všetky možné príčiny, aby si sa do rovnováhy dostal za čo najkratší čas!
 • Za účelom riešenia porúch trávenia bezpodmienečne odporúčam aplikovať masáž chodidiel, veď v takýchto prípadoch je veľmi dôležité, aby sme poskytli pomoc črevám, žalúdku, pečene.
 • Už po niekoľkých návštevách budeš cítiť zmenu, ak sa ti podarí vylúčiť faktory vyvolávajúce poruchu!

Niekoľko typov, ktoré ti pomôžu, aby si uľahčil fungovanie trávenia:

 • Strava konzumovaná v malých dávkach a pravidelne, cca v 3-hodinových intervaloch, uľahčuje trávenie!
 • Dávaj pozor aj na to, aby medzi konzumáciou ovocia a iného pokrmu uplynulo dosť času, aspoň 1,5-2 hodiny.
 • Každý týždeň treba zaradiť jeden ryžový alebo zemiakový deň! Je to dôležité hlavne vtedy, ak chceš, aby sa ti podarilo vyriešiť poruchu trávenia!
 • Treba vypiť dostatočné množstvo tekutín – vo forme čistej vody!
 • Nefajči! Dráždi sliznicu žalúdka a zbúrava schopnosť samoliečby!