Odhalenie osudu prostredníctvom komputer Matrix Drops

 Náš osud bude odhalený, životné procesy, ktoré už považujeme   za spackané, budeme môcť zmeniť a napraviť.

„Keď nie si ochotný zmeniť svoj život, niet ti pomoci” (Hippokrates)

 

kma- foto

Matrix Drops Computer (MDC) je spravodajským portálom nášho vnútorného sveta. Ukáže nám našu esenciálnu podstatu, silné aj slabé stránky, chyby, naše poslanie a osud. Vo svete vedy neexistujú bez meraní žiadne fakty. MDC z hĺbky našej mysle a ducha vynáša metaforické správy na povrch a podáva nám o nich informácie písomnou formou.

Otvárajú sa pred nami osobné a povahové vlastnosti zanechávajúce hlboký dojem, ktoré nie sú zrejmé a ktoré pri obvyklom pozorovaní zostávajú skryté. Máme možnosť nazrieť do našej najintímnejšej oblasti, viac než výskum v tradičnom slova zmysle. Umenie sebaobjavovania. Aj doteraz sme sa toho mohli o svete dozvedieť veľa prostredníctvom počítačových meracích prístrojov, ale žiaden z nich neumožňoval zorientovať sa v našej duši.

Tento prístroj je schopný prekročiť materialistickú paradigmu. To znamená, že multi-dimenzionálne informácie ukazujúce podstatu našej bytosti sa už ďalej neobmedzujú len na hmotný svet. MDC to realizuje tak, že prejavy nášho života a formy správania analogicky porovná so vzormi správania molekúl, atómov a elementárnych častíc tvoriacich živú hmotu. To všetko nám umožnila kvantová fyzika v súčasnej fáze vývoja. Odhalenie pocitov, myšlienok a ukázanie ich účinkov na naše telo predstavuje jadro nášho objavu Matrix Drops (MD). Veda sa doposiaľ o to snažila prostredníctvom poznatkov psychosomatiky. Podľa psychológie, ak somatizujeme, dochádza k reštartu fyzických príznakov vyplývajúcich z psychických rán z minulosti. Ak jedinec nepozná vzorec pre vyriešenie, potom sa dokonca v stovkách prípadov môže prežitá skúsenosť, psychická trauma znovu „spustiť“, čo môže viesť k fyzickým aj psychickým následkom. Deštruktívne procesy sa opakujú tak dlho, kým nebudeme schopní korigovať zavedený rámec psychickej traumy.

Bunková pamäť sa snaží nájsť možné riešenie negatívnych tráum, ktoré bunka utrpela. Pretože vzor dobrého riešenia nenájde, dochádza k „znovu prehrávaniu“ týchto tráum, čo sa prejavuje chronickými procesmi na fyzickej úrovni. Proces sa opakuje v našej duši a v tele dovtedy, kým nenájdeme správnu cestu vedúcu von z toho. V tom nám pomôžu informácie MD. Prostredníctvom našich MD produktov sa na svete po prvý krát podarilo do kvapiek vody uložiť informácie vlastností traumy, pomocou ktorých môžeme nájsť cestu von z tráum, ktoré sa nám doposiaľ javili ako neriešiteľné.

Životné procesy, o ktorých sme sa domnievali že sú zničené, budeme schopní zmeniť a napraviť kvintesenciálnymi MD informáciami. U každého jedinca sú traumy prežité v duši iné a ich dopad na fyzickú úroveň, si môže vyžadovať kratšiu či dlhšiu dobu. Ak sa emocionálny alebo mentálny problém, alebo problém týkajúci sa vzťahu predčasne vyrieši, potom sa už vo fyzickom svete viac neprejaví. Takto budeme schopní detekovať nie skoro ale dokonca predčasne. Prevencia – včasná detekcia – ako pojem, takto dostáva úplne nový význam. Naša vysoko úrovňová MDC technológia uvidí riešenie už vtedy, kedy problém ešte nemožno definovať na fyzickej úrovni.

Zdanlivo je každý jeden vytúžený predmet dosiahnuteľný takmer všade. Až na niektoré dôležité veci, ktoré sú len o nás, vo vnútri nášho skrytého sveta. Ale to je tá najväčšia vec, pre ktorú stojí za to žiť! MDC odhaľujúci naše svety sa dotkne všetkých tých, ktorí sa ho dotknú.

Vytvorili sme produkt a službu, ktoré doposiaľ neexistovali. MD a MDC nemá priamu konkurenciu. Požiadavka používania Matrix Drops Protokol (MDP) a  MD predpokladá vysokú kultivovanosť. Vyniesli sme na povrch také nové hodnoty, ktoré spočiatku chápu len dokonalí. Tí, ktorí vyskúšali MDP, s radosťou ho začlenili do svojho nového obrazu reality.

Tento počítač s mimoriadnymi vedomosťami presahuje hranice bežného poznania!

zdroj: matrixdrops.com