Matrix Drops protokol a Matrix Drops komputer

 

3D

“Atómový záblesk v holografickom mapovaní človeka

Rozlúštenie kvantovo fyzikálnych signálov mysle a tela”

Problémy fyzického tela sú často odrazom neviditeľných signálov éterického tela. Pri odhaľovaní neviditeľných svetov nám pomôže Matrix Drops Komputer (MDC), ktorý nám jasne ukáže  naše problémy, naše bytie v rôznych rovinách energie, emócií, myslenia, vzťahov, duše a ducha.

Vo vyšších rovinách sa človek dokáže vrátiť späť do stavu úplnej rovnováhy vtedy, ak nájde príčinu, pochopí pôvod problémov a  dokáže zmeniť veci vyvolávajúce tieto problémy. V tomto poskytujú pomoc Matrix Drops, ktoré prostredníctvom dokonale čistých elementárnych informácií dokážu skoordinovať naše éterické telo. V dosahovaní kvalitného života znamená odstránenie príznakov iba prvý krok, po ktorom neskôr nasleduje vedomý životný štýl.

 Potrebné zmeny obsahuje Matrix Drops Protokol (MDP):

Odporúčaná diéta: z jedálnička je treba vylúčiť lepok, mlieko, vajcia, sóju, margarín, cukor, šumivé nápoje a mäso zo zvierat, ktorým boli podávané hormóny a antibiotiká.

Odstránenie energetických a informačných porúch spôsobených vedľajšími účinkami vakcín, škodlivými chemikáliami a do tela vniknutým rádioaktívnym materiálom, kovmi a ťažkými kovmi – pomocou Matrix Drops (MD). Meranie vyžarovania zeme doma aj na pracovisku. Zmapovanie geopatogénnych faktorov, poškodzujúcich naše subtílne telesá energie, Hartmanových zón a podpovrchových vodných žíl a následné vyhýbanie sa týmto miestam.

Odhalenie emočných, myšlienkových a vzťahových problémov nášho tela pomocou MDC a  následná pomoc pri ich koordinácii prípravkami MD.

Duševná regenerácia silou prírody, skutočnými ideami a jedinečným cestovaním po svete. Odhalenie rušivých entít v prostredí a následná pomoc. V kancelárii Matrix Drops ponúkame pomoc v nasledujúcich oblastiach: meranie vyžarovania Zeme, harmonizácia fyzického a kvantového tela, odstránenie záťaže z pamäti, uvoľnenie entít a počítačové merania vyššie uvedeného.

Rozlúštenie duševných a duchovných odkazov 108 prvkov tvoriacich naše telo pomocou  MDC na základe Mendelejevovej periodickej sústavy, v súlade s úrovňou nášho vedomia a životnými zastávkami.

Témy duchovnej školy MD: holografický model človeka, fungovanie kvantových telies, radiestézne a počítačové meranie očami neviditeľných svetov. Harmonizácia našich fyzických a neviditeľných tiel.

V rámci Elitného klubu: kultúra správania, štýl, náhľad do umenia (hudba, maliarstvo, architektúra …), literatúra, kultúra stravovania a bývania, osvojenie si duchovných, kvantovo fyzikálnych, mentálnych a duševných vedomostí na vyššej úrovni.

Čisté informácie MD koordinujúcich neviditeľné hladiny nášho bytia sa premietnu aj do nášho fyzického sveta, čím prinesú harmóniu do našej kompletnej podstaty.

Zdroj: matrixdrops.com