Matrix Drops počítač, ktorý zmapuje dušu

Sen ľudstva, starý niekoľko tisíc rokov, sa premenil na skutočnosť.

 matrixdropsangelPočítač Matrix Drops zmapuje ľudskú dušu, pocity a myšlienky. Je dôkazom psychologickej tézy, že takmer všetky fyzické ťažkosti pramenia z vyšších rovín. Emocionálne, mentálne problémy, krízy vo vzťahoch sa väčšinou prejavia formou fyzických problémov. Psychické dôvody niekedy aj psychológia dokáže zistiť len rozsiahlymi analýzami. V pozadí sa vlečúce hlbšie procesy vyjdú na svetlo len zriedka alebo vôbec nie. Človek si často kladie otázky: Prečo má depresie, prečo je smutný, čo by bolo treba robiť inak, aby sa predišlo týmto nepríjemnostiam?

Počítač Matrix Drops odhalí pocity a myšlienky, ktoré nás ťažia a udržiavajú v otroctve. Počítač zrekapituluje, ako hlboké emocionálne jazvy spôsobujú zdanlivo bezvýznamné emocionálne a duševné problémy. Skryté negatívne ľudské vlastnosti nazval C.G. Jung „tieňom ”. Keďže je tieň neznámou časťou duše, ľudia sú proti tienistej stránke bezbranní. Tienistú stránku nie je ľahké odhaliť, skrýva sa pred ľudskou mocou. Potrebné je svetlo, vnútorné svetlo, aby sme dušu mohli uvidieť.

Potrebné sú informácie všetkých 108 minerálnych prvkov, budujúcich ľudské telo, k tomu, aby sme mohli odstrániť ochromujúcu moc temnej strany. Pre túto úlohu boli vyvinuté Matrix Drops.

Počítač Matrix Drops rozpozná a kvapky Matrix Drops porazia negatívne vlastnosti, ktoré ľudí oslabujú.

Veda kvantovej fyziky dnes už dokáže počítačom merať neviditeľné prejavy ľudskej bytosti – pocity, myšlienky a poruchy vo vzťahoch. Lekárska veda už aj v minulosti vedela, že organizmus funguje impulzmi energie. Na tom sa zakladajú aj vyšetrovacie prístroje EKG, EEG, EMG, ktoré  vnímajú energie prúdiace v tele. Avšak počítač Matrix Drops dokáže zmapovať aj energie vyžarované z tela. Skenuje naše jemnejšie oblasti a vypíše možné fyzické, emocionálne, mentálne, duchovné problémy a problémy vo vzťahoch. Počítač Matrix Drops nie je diagnostickým prístrojom, ale zariadením kvantovej fyziky, ktoré dokáže nazrieť do vyšších dimenzií nášho bytia.

Už po desiatich kvapkách Matrix Drops – ktoré počítač vyberie – dôjde k významnému nárastu aury, čo je jasným znakom pozitívneho vplyvu na našu bytosť. Matrix Drops je prípravok kvantovej fyziky. Obsahuje vo vode uložené kombinácie informácií 108 minerálnych prvkov, budujúcich náš svet a ľudské telo, podobne ako počítačový softvér.

Kvapky Matrix Drops neobsahujú okrem čistej vody, žiadne iné materiálne alebo riedené látky, len informácie na vysokej úrovni! Správne zvolené kvapky Matrix Drops opravia v našom organizme pokazené a zanedbané časti. Podobne, ako pri upgrade počítača. Dokonalé základné informácie v nás indikujú ideálne správanie. Počítač je schopný vyberať z viac než 900 informácií Matrix Drops a ich kombinácií. Počas jednej minúty merania získa z meranej osoby až osem miliónov údajov a následne zvolí informácie pre korekciu, potrebné u danej osoby. Zistené nežiaduce vlastnosti sa pomocou Matrix Drops dostanú pod kontrolu. Negatívne vlastnosti môžeme odložiť a želané pozitívne vlastnosti posilniť. Pomocou Matrix Drops možno predísť zahniezdeniu psychických problémov v tele.

Naši odborníci vám predstavia ďalšie podrobnosti protokolu Matrix Drops, s ktorým možno dosiahnuté výsledky dlhodobo zachovať . V dvadsaťročnej fáze vývoja, sa už tisíce ľudí rozhodlo pre Matrix Drops. Pozoruhodný fakt: medzi nimi klesol pomer výskytu depresie, rakoviny, a chronických problémov pod 1 promile.

Problémy a starosti zmiznú nielen dočasne, ale natrvalo. Uvoľnená energia bude k dispozícii pri realizácii našich cieľov a snov.

zdroj:matrixdrops.com