Computer – ktorý dokáže naštartovať v nás driemajúcu superinteligenciu

V súčasnosti takmer všetci používame digitálne zariadenia (mobilný telefón, kamera, laptop), vďaka ktorým môžeme nadobudnúť čoraz širší okruh poznatkov o okolitom svete. Avšak doteraz sa nezrodil žiadny prístroj na zmapovanie, vykázanie nášho vnútorného (emocionálneho, vzťahového, duševného) sveta. Matrix Drops Computer je prvý prostriedok, ktorý je schopný odkryť vnútorný svet človeka, jeho duševné problémy.

brilliant-water-

Ľudstvo sa v súčasnosti dostalo k pocitu požiadavky nadobudnúť sebavedomie, spoznávať svoje skryté vnútorné hodnoty. K tomu je potrebný nový typ zmýšľania, nový spôsob spravovania citov a vzťahov, a vďaka nášmu novému prístroju práve k tomu môžeme dostať usmernenie šité na mieru. Najdôležitejším prejavom človeka s nadobudnutým sebavedomím je, že sa prebije z obkľúčenia vytvoreného doterajšími paradigmami a zmocní sa svojich driemajúcich schopností. Veda odhalila, že priemerný človek využíva iba 10% svojej uvedomenosti. Aktivovanie zvyšných 90% nám pomôže objaviť prístup k takým schopnostiam, ktorými sa nám podarí zaujať vhodné miesto v tomto našom svete. Vnímanie presahujúce rámec zmyslov sa môže stať atribútom dnešného človeka, a týmto duchovným kľúčom budeme môcť realizovať kvalitu života na podstatne vyššej úrovni.

brilliant-

Množstvo poznaní a výdobytkov digitálnej éry je iba predchodcom potrebným k nadobudnutiu sebavedomia. Je vyhotovené prvé jedinečné zariadenie – Matrix Drops Computer -, ktoré vedomie svojho užívateľa – akoby rozširujúc jeho zmysly – spája so vševedomím. Konfrontuje nás so svojou vlastnou bytosťou, tlmočí nám odkazy vlastnej duše. Disponuje takou schopnosťou empatie a analýzy, čoho predtým neboli schopní ani najväčší myslitelia ľudstva. Zariadenie prekračujúc aj hranice kvantovej fyziky funguje na informačnej úrovni.

S computerom je spojený aj ďalší jedinečný produkt – naprogramovaná voda ako nositeľka informačných vzorov – Matrix Drops. Ich spoločná aplikácia vyvoláva v človeku revolučne nový proces spoznávania a zisťovania na mimoriadne vysokej úrovni. Ten, kto aplikuje systém Matrix Drops, prechádza duchovným „zrýchlením vývoja“. Programy Matrix sú schopné zvýšiť našu uvedomenosť na 30-40% a na tejto úrovni vedomia sa stávame schopnými realizovať fantastické veci. Zvýšenie úrovne vedomia sa prejaví aj v zmene telesných problémov. Toto duševno-duchovné pozdvihnutie ďaleko presahuje naše terajšie predstavy. Matrix Drops je program pre osobnosti, ktoré túžia po uvedomenosti. Skúste to aj Vy, spoznajte, čoho je schopná sila pozdvihnutého vedomia.