Charakteristiky škalárnej energie podľa odborníkov

Výskumy v Institut Max Plank v roku 1950 preukázali vplyv škalárnej energie na živý organizmus.

SKALARNÉ_INFORMACIE_2_Andrija_Puharich

Keď ľudské telo ošetrili skalárnou energiou, výnimočná energia zo škalarnej sféry vyklíčila ako keby bola z nejakej kukly vyrástla, opravujúc bio-pole v okolí tela. Toto isté pole difundovalo aj dovnútra tela do buniek a tkanív. Vylepšujúc krvný obeh a pružnosť ciev. Vylepšený obeh krvi a optimálne zásobenie krvou sa zúčastnilo vyliečenia dotknutých oblastí. Vplyvom škalarných energetických dávok sa znížil tlak v tkanivách, tým uzdravenie opuchov a bolestivých častí tela nastalo vo významnej miere.

Nemecký výskumník Andrija Puharich vo svojich výskumoch za laboratórnych podmienok zistil, že skalárna energia podporovala takisto pochody imunitného systému, ako fungovanie endokrinného systému organizmu.

Vedec amerického Institute of Heart Math- Dr. Glen Rein objavil: počet lymfocytov (jeden z druhov bielych krviniek) pôsobením skalárnej energie narástol o 70% oproti tým, ktoré nedostali skalárnu energiu. Tým potvrdil, že pôsobenie skalárnej energie je: zvýšenie imunitných reakcií.

Robert Jacobs, univerzitný profesor University of Rochester potvrdil, že skalárne energie pôsobia na subatómovej (mikro) úrovni na živý organizmus. Objavil aj to, že vplyvom dávok skalárnej energie v určitých intervaloch, zahynú baktérie a vírusy. Ďalej urýchli regeneráciu tkanív a hojenie rán. Spozoroval: imunitný systém sa stal silnejším a zápaly sa znížili vo veľkej miere.

Vyhlásil: skalárne energie posilňujú samoliečiacu schopnosť.

Tieto energie:

– Sa šíria rýchlejšie, než svetlo- podľa Nikolu Tesla dvadsaťsedemkrát rýchlejšie.

– Ich vplyv je nezávislý od času a priestoru.

– Odovzdávajú energiu.

– Nedá sa ich zistiť prístrojmi na meranie elektromagnetických polí, pretože tam sa meria elektrická energia a jej transmisia.

– Preniká cez všetky materiály- ani Faradayova klietka ju nevie udržať vonku.

– Predstavuje takú oblasť, v ktorej matéria a vedomie sú schopné vstúpiť do interakcie.

– Vyvinie vedomé pole.

– Je to zvláštna forma energie, ktorá môže nariadiť telu všeobecnú regeneráciu a na rozbehnutie samoliečiacich pochodov.

– Pôsobia na bunkovej úrovni.

Škalarna energia je schopná odovzdať vlastnostné vzory získané z prvkov, minerálov, buniek a krištáľov nachádzajúcich sa v prírode.SKALARISAkým spôsobom pomáha škalarna energia?

 Umožní bunkám osamostatniť sa. Molekuly vody sa zoradia do menších skupín, tým sa zlepší jej kolobeh. To napomáha lepšiemu kolobehu tekutín, tým sa zabezpečuje lepšie zásobenie výživovými látkami, takisto odstránenie nepotrebných látok z organizmu. Našimi energetickými poliami dobre prechádzajúce energie zlepšujú aj priepustnosť bukových stien, čo má za následok zlepšenia prísunu výživy a odsunu škodlivých látok na bunkovej úrovni.

Skalárna energia, výživa bunky, odstraňovanie škodlivých látok:

Skalárna energia vylepšuje obeh tekutín tela. K optimálnemu fungovaniu ľudského organizmu musia byť rôzne pochody buniek čo najoptimálnejšie. Jednou hlavnou podmienkou je, aby bola optimálna výživa buniek a ich detoxikácia.

or_matrix-drops-

Matrix Drops Computer je schopný odhaliť vzory vlastností prvkov, minerálov a krištáľov nachádzajúcich sa v prírode.