Teleportácia – tajný recept Matrix Drops-u

Francúzsky virológ, nositeľ Nobelovej ceny, Luc Montagnier, ktorý v roku 2008 dostal Nobelovu cenu v lekárskej a životosprávnej oblasti- za objav HIV, spôsobiaci AIDS.

Vedec v nedávnej dobe preukázal: Molekula DNA, ktorá je súčasťou napríklad aj genetického prenosu, tiež vydáva zo seba nízkofrekvenčné elektromagnetické vlny. Pomocou týchto vľn molekula DNA je schopná teleportácie, premávania medzi dvomi vodnými roztokmi, bez ozajstného fyzického spojenia. Po prebehnutí tohoto pochodu, Montagnierom nazvanej – signalizácie, vedec zmeral elektromagnetické žiarenie východného, aj teleportovaného prostredia.

md-2-

V obidvoch vzorkach zúčastniacich sa teleportácie zaznamenal rovnaké znamenia. Vo svojich spisoch píše: – roztok DNA má špeciálne elektromagnetické žiarenie- ktoré sa uchováva za špeciálnych podmienok – vedľa čistej vody za rovnakých podmienok, nakoniec aj čistá voda prejavila súhlasné elektromagnetické žiarenie.Táto oblasť, teleportácia elektromagnetickým poľom, bola oblasťou doposiaľ neznámou, ktorá sa iba v dnešnej dobe zisťovala. Zatiaľ rekordom bola teleportácia vo Viedni na 600 metrov. Ten istý výskum sa vedcom podaril zopakovať s jedným párom fotónu na šestnásť kilometrov.

Vedecké hlásenie o teleportácii som čítal s veľkou radosťou, pretože aj ja sám, viac ako jedno desaťročie už používam toto rozpoznanie.

Týmto mojím zvláštnym kvantovo-fyzickým pochodom, som schopný informácie naše telo zostavujúcich 108 prvkov a ich variácie oslobodiť, následne teleportovať do čistej vody, do Matrix Drops kvapiek a tam ich uchovať. Matrix Drops-y slobodne odovzdávajú dokonalé informácie pre všetky telá z našich sedem tiel, tiež tým prvkom, ktoré v našom tele sa mohli preladiť, porušiť. Tento dej je podobný tomu, ako keď napríklad prebieha obnovenie programu na počítači.

Dokonalé informácie prvkov indikujú dokonalý vzor správania sa v nás. To všetko zisťujeme na sebe vo svojich tzv. „neviditeľných telách“, v uvoľnení svojich citových a energetických uviaznutí, v upokojení svojich myšlienok a vzťahov. Dnes, Matrix Drops Computer-om už máme k dispozícii skúmanie, zmapovanie našich „neviditeľných tiel“. Detektujeme magnetické, elektrické a fotonové vyžarovanie našich „tiel” . Computer pre nás aj označí pre nás potrebné Matrix Drops kvapky uchovávajúce informácie. V dnešnej dobe máme dostupných viac ako 900 druhov informácií v rôznych oktávoch, z ktorých je MD Computer schopný pre nás vybrať. Počas meracej doby – za jednu minútu – MDC privolá osem milliónov druhov informácií o meranom objekte- človeku, následne vyberie pre neho najdôležitejšie korigovacie informácie, označené číslami. Tieto kvapky Matrix Drops sú námpotom poradené MDComputer prevadzajúcou osobou. Popri číslach vybraných Matrix Drops-ov, Computer aj slovne opíše nájdené napraviteľné starosti.

Vynorené neprajné vlastnosti sa stanú ovládateľnými pôsobením informácií. Negatívne vlastnosti máme možnosť zložiť, prajné, pozitívne vlastnosti zas posilniť prostredníctvom Matrix Dropsov.

Pri vývoji, zveľaďovaní Matrix Drops Computer prvoradým ohľadom bola: rýchlosť merania, dobre dosaichnuteľná koncepcia a jednoduchosť zaobchádzania sa s prístrojom. Použitie prístroja nepredpisuje odbornú znalosť.

  S radosťou Vás vítame v našom novom svete!

Kovács-Magyar András – vynálezca

Zdroj:matrixdrops.com