Elektrosmog protektor

Dnes si už nevieme predstaviť život bez množstva prístrojov, ktoré nám uľahčujú život. Mobilné telefóny, počítače či mikrovlnné rúry sú súčasťou každej modernej domácnosti.

Pri moderných elektrospotrebičoch a elektronických výrobkoch vnímame predovšetkým mieru ich užitočnosti, často však zabúdame, že sú aj zdrojom škodlivého elektromagnetického žiarenia rôznych dĺžok. Ich nízkofrekvenčné magnetické a elektrické polia pôsobia na všetky naše bunky ako striedavý prúd. Matka príroda však ľudské telo prispôsobila na naturálne jednosmerné elektromagnetické vyžarovanie.

Neviditeľný elektromagnetický smog sa hromadí a náš organizmus je permanentne vystavený jeho negatívnym vplyvom. Nečudo, že čoraz väčšia časť populácie trpí zdravotnými problémami. Mnohí pociťujú nepochopiteľné závrate, bolesti hlavy a očí, trpia nespavosťou a celkovou vyčerpanosťou.

graf spektrum

Významné zdroje neprirodzeného elektrožiarenia :

Vysokofrekvenčné striedavé pole majú vždy  vysielač, ktorý ich produkuje. Avšak nepotrebujú prijímač, aby pôsobili. Vysielané signály vytvárajú vysokofrekvenčné striedavé pole, ktoré sa nedá vypnúť, a rozšíri sa cez steny.

So stále zvyšujúcim množstvom vysielačov pre rádiotelefónnu sieť a rozšírenie používaných frekvencií sa  čoskoro stane každé miesto narušené neprirodzenými vlnami.

Mobilné telefóny vysielajú pulzujúce vysokofrekvenčné signály a človek ich nosí všade so sebou.

Niet sa čo diviť, že ľudské telo má čo zápasiť s týmto chaosom. Aj my ľudia máme elektromagnetické pole, ktoré je adaptované milióny rokov na magnetické pole Zeme.

Keď sa dlhodobo nachádzame v poli, ktoré je oveľa vyššie ako to čo je prirodzené, môže to byť veľmi iritujúce, nakoľko to stojí našu energiu, aby to naše  telo  vyrovnalo.

Vysokofrekvenčné pole:

vysielače mobilných operátorov

 • mobilné telefóny
 • prenosné telefóny (DECT technologia)
 • bezdrôtové lokálne siete (W LAN), Bluetooth
 • GPS
 • detský babysitter telefón
 • vysielačky ( policajné, bezpečnostnej služby, záchrannej služby, požiarnickej služby a pod. )
 • radar
 • rádio vlny – ultra krátke vlny (napr. rádio-, televízne-, satelitné-signály)
 • mikrovlny – (napr. mikrovlná rúra, bezdrôtový internet a iné)

Nizkofrekvenčné pole:

 • domáce prístroje (chladnička, práčka, vŕtačka, mixér a pod.)
 • zábavná technika (hifi veža, rádio budíček, dvd prehrávač, …)
 • televízor
 • počítače a príslušné nástroje (tlačiareň, skener, reproduktory, modem, a pod.)
 • vedenie vysokého napätia (v domácnosti cez skrinku ističov, vonku v stožiaroch) vo vlaku, električke, trolejbus

Mikrovlnný syndróm Dôsledky vysokofrekvenčného žiarenia závisia od intenzity poľa a vlnovej dĺžky. Lekári najčastejšie pripisujú na jeho účet poruchy metabolizmu, endokrinného systému, krvotvorby, srdcovej činnosti, centrálneho nervového systému a oslabenie celkovej imunity organizmu. Medzi možnými dôsledkami však figuruje aj rakovina, u mužov podstatné zníženie počtu spermií a nespavosť. Príčinou je degenerácia buniek. Žiarenie preniká do DNA, pôsobí na ňu deštruktívne, čím môže vyvolať rakovinové ochorenia. Elektromagnetický smog preto možno zaradiť do skupiny karcinogénov.

Hoci ožiarenie postihuje celý organizmus, absorbujú ho najmä mäkké tkanivá, predovšetkým mozog. Takzvaný mikrovlnný syndróm je jedným z negatívnych dôsledkov súčasného pretechnizovaného sveta.

Mobilné telefóny sa z bezpečnostných dôvodov vypínajú na palubách lietadiel aj v nemocničných priestoroch, pretože rušia činnosť citlivých prístrojov. Aké sú potom ich dôsledky na taký jemný mechanizmus, akým je ľudské telo?

 

smartfon_ziarenie_Mobilný telefón je v podstate rádiový prijímač a vysielač vydávajúci vysokofrekvenčné žiarenie. Senzitívni ľudia tvrdia, že ich po dlhšom telefonáte bolí hlava a objavujú sa u nich problémy so spánkom. Švédski vedci dve hodiny denne vystavovali pokusné potkany podobnému žiareniu, aké vydáva bežný mobilný telefón. Po päťdesiatich dňoch prišli k prekvapujúcemu záveru – žiarenie poškodilo zvieratám časť mozgu zodpovednú za pamäť a pohyb. Ľudia si najčastejšie prikladajú mobilný telefón k pravému uchu, neďaleko ktorého sa nachádza práve centrum krátkodobej pamäti. Celkové dôsledky dlhodobého používania mobilných telefónov možno zatiaľ ťažko odhadnúť, keďže ich používame len desaťročie.

Intenzitu povoleného žiarenia všetkých prístrojov určujú vyhlášky. Mobilný telefón však musí predovšetkým fungovať, a tak sú aj pri tvorbe týchto nariadení určujúce technické parametre. Zdravotné hľadisko sa dostáva až na ďalšiu priečku.

Ako sa môžeme chrániť?!

elektrosmog protectorNaše životné prostredie môžeme efektívne harmonizovať pred nežiaducim vplyvom elektrosmogu. Elektrosmog protector je geniálnym vynálezom, ktorý upraví vlnový chaos.

Podľa individuálnej situácie môže byť potrebné viac alebo menej vyrovnanie. Čím silnejšie sú vo vašom prostredí symptómy elektrosensibility, tým dokonalejšie  by ste ho mali harmonizovať.

Smartphone s aplikáciami internetu, bluetooth, wifi, gps a podobne može vyžarovať výrazne viac elektrosmogu  ako klasický mobil.

elektroszmog-md-869_

Protektor označený logom MM od firmy Matrix Drops Kft. je účinným pomocníkom v ochrane pred elektrosmogom.

 Matrix Drops prípravok označený s číslom 869 je však schopný navrátiť zmeny informačných porúch organizmu vyvolané elektrosmogom.

MM protektory ochrany pred elektrosmogom účinne znižujú nasledovné žiarenia:

 • Nízkofrekvenčné magneticé polia
 • Vysokofrekvenčné elektromagnetické polia (RF)
 • Elektrické polia (LF)
 • Prístroje sú osvedčené ústavom: Andrológiai Egészségügyi Kutató és Szolgáltató Kft. (Maďarsko)