Záchrana včiel od vyhynutia.

 

Zavedieme Vás do nášho programu ochrany včiel cez svet Matrix Drops.

V našich časoch u včiel sa vyskytol jeden zvláštny, z Ázie pochádzajúci škodca, klieštik včelí – spôsobujúci varoózu včiel, (latinský názov klieštika: Varroa destructor). Podľa niektorých zdrojov včelám hrozí vyhynutie , hlavne kvôli tomuto nesmierne agresívným parazitom.
Nie sme zverolekármi, ani znalcami hmyzu. Nevyrábame ani jedy, ani lieky. Máme ale v rukách taký vynález, ktorý mnohým ľuđom, zvieratám a rastlinám prinavrátil duševnú silu v najťažších, v temer bezvýhľadných situáciách. Možno práve vđaka nemu mohli začať nový život.

Úlohou ľudí je zachrániť včely pred vyhynutím. Tento náš program je spoločný s programom tých výskumníkov, ktorí neúnavne pracujú na záchrane včiel.

Tu by som chcel Vám predstaviť náš nový Matrix Drops výrobok, čoho výskumné čiary smerujú k tomu, aby sme posilnili duševnú silu dnes žijúcich včiel. Brali sme do úvahy aj iné, ich ničiace nebezpečenstvá, ako vplyvy postrekov, ich rezistenciu na antibiotiká- ich organizmu, ako aj celého včelstva.

V dnešnom svete každý niečo sľubuje, niečo garantuje. My nesľubujeme a negarantujeme. Už v prvých dňoch dávania, spôsobom radiestézie sa dá merať nárast aury včelích úľov.

Všetci tí, ktorí dajú naše výrobky svojim včelstvám, môžu prostredníctvom skúseného majstra v meraní, tzv.radiestéta, vykonať kontrolné merania. Budete sa čudovať, že energetické vyžarovanie včelstiev sa viacnásobne zvýši vo včelstvách včelárov, ktorí používajú výrobky Matrix Drops.

IMG_20170417_104751

V akej miere rastie aura včelstiev, v takej miere rastie i energia včiel, ich jasavosť, životná sila, duševná sila.

Dôkladne si všimnite výkonnosť Matrix Drops výrobky užívajúcich včelstiev, ich prínos a v prvom rade zmeny v ich infikovanosti. Dajte vedieť o vašich výsledkoch, takisto, ako to urobili počas výskumov aj prví včelári. Zdelenie sa o vaše výsledky môže byť veľkou pomocou pre strpčených včelárov, pred ktorými sa môže otvoriť nová brána možností v tomto bezvýhľadnom zmätku.
Naše komlexné výrobky sú na báze vody, neobsahujú žiadne chemikálie, chemické látky, iba čisté informácie prvkov. Vyrábajú sa s jedným výnimočným kvantovo fyzickým spôsobom.

Existujú dva druhy výrobkov:
– jeden druh doporučujeme ponúknuť včelám denne – Matrix Drops 2019,
– kým druhý druh doporučujeme ponúknuť včelám raz mesačne – Matrix Drops 2020.

Sú takí včelári, ktorí Matrix Drops dávajú piť včelám, niektorí ich dávajú včelstvám formou nasiakavého papiera nakvapkaním Matrix Dropsom. Pretože tento usilovný hmyz všetko cudzie vynáša zo svojich úľov, tak aj tento cudzí papier. Takouto cestou sa dostanú do styku s Matrix Dropsmi nachádzajúcimi sa na nasiakavom papieri. Matrix Drops je výborným nosičom programov, stačí ich len malé množstvo k tomu, aby sa dostali do aury včiel.

Možno existuje okrem toho aj iný vynaliezavý spôsob na to, ako dostať Matrix Drops výrobky ku včelám. Pokiaľ by ste sa chceli viac dozvedieť o našom vynáleze, študujte našu webovú stránku: www.matrixkvapky.sk

Doporučenia:
U Matrix Dropsov sa nevyskytuje nástraha možnosti predávkovania.
Treba výnimočne dbať o čistotu.
Zo začiatkov ich podávame včelám v neriedenom stave, po uplynutí niekoľkých týždňov ,Matrix Drops sa môže podávať včelám aj v riedenom stave.
Na 1 liter vody – 15 ml – asi za tri vrchnáky Matrix Drops,
Na 10 litrov vody – 50 ml – jedna fľaška Matrix Drops.